Nyt on yksinasuvien vuoro!

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan, että meidät yksinasuvat huomioidaan politiikassa. Suomalaisista jo 1,3 miljoonaa on yksinasuvaa, mutta silti olemme jääneet politiikassa täysin perheiden varjoon. Tähän on tultava iso muutos, sillä myös me ansaitsemme osamme politiikalta! Meidän yksinasuvien eriarvoinen asema on tunnistettava ja meidät on huomioitava kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Minulla on ollut kunnia puheenjohtaa SDP:n yksinasuvat työryhmää ja ideoida konkreettisia avauksia yksinasuvien asioiden parantamiseksi Suomessa. Tämä työ ei ole ollut helppoa, koska missään muussa maassa tai mikään muu puolue ei juurikaan edistä vielä yksinasuvien asioita. Ideoita ei ole siis voinut pölliä muilta, vaan ne pitänyt visioida kokonaan itse. 

Seuraavaksi nämä ideat on saatava eduskuntaan:

🌹Nimetään yksinasuvien asioista vastaava ministeri ja perustetaan yksinasuvien valtuutetun toimi

🌹Luodaan asumistukeen ns. sinkkulisä ja mahdollistetaan omistusasuminen nykyistä helpommin yksinasuville

🌹Lisätään ja kehitetään erilaisia yhteisöllisiä asumismuotoja

🌹Laajennetaan työasuntovähennys koskemaan myös yksinasuvia 

🌹Uudistetaan kotitalousvähennys kotitalouskohtaiseksi etuudeksi

🌹Parannetaan yksinasuvien sosiaaliturvaa siten, että se huomioi heidän korkeamman köyhyys- ja syrjäytymisriskin ja suhteessa suuremman taloudellisen vastuunsa

🌹Kohdennetaan yksinasuville verovähennys, joka edesauttaa heidän taloudellista yhdenvertaisuuttaan

🌹Perustetaan parlamentaarinen työryhmä laatimaan poikkihallinnollinen toimenpideohjelma yksinasuvien aseman parantamiseksi

🌹Tuetaan ilman kumppania eläviä yksinasuvia perheen perustamisessa esimerkiksi helpottamalla lapsettomuushoitoihin pääsyä ja vahvistamalla adoption asemaa

🌹Vähennetään syrjäytymistä edistämällä yksinasuvien osallisuutta ja lisäämällä julkisten tilojen edellytyksiä yhteisölliselle toiminnalle ja ihmisten kohtaamiselle

Me yksinasuvat ansaitsemme puolustejapuhujamme eduskuntaan. Äänestä Pirkanmaalta numero 7 eduskuntaan! 🔥