Ratkaistaan mielenterveyskriisi!

Näen ympärilläni paljon uupuneita nuoria. Ystäväporukassa useammalla on mielenterveyshaasteita kuin kesätyöpaikkaa ja illanvietoissa väsymyksestä heitetään läppää. Suorittamisesta on tullut tapa ja yhä nuoremmat kokevat valtavia paineita. Somen myötä ulkonäköpaineet ovat erityisesti tytöillä kasvaneet ja toisaalta syrjäytymisvaarassa olevat miehet saattavat jäädä täysin yksin.

Mielenterveyskriisi on ratkaistava, koska se on inhimillistä ja taloudellista. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset maksavat Suomelle vuosittain 11 miljardia euroa. Lasku on siis saman verran kuin Suomen valtiontalouden sopeutustarve yhteensä. Tuon lisäksi on kaikki haitta ja kärsimys, jota mielenterveyden ongelmat yksilötasolla aiheuttavat. 

Huolehditaan siis siitä, että apua ja tukea saa mahdollisimman nopeasti ja silloin, kun sitä tarvitsee. Uupuneella ihmisellä ei ole voimavaroja hakeutua hoitoon ja palveluihin, joten tuodaan palvelut ihmisen luo.

Mikään raha tai resurssi ei kuitenkaan riitä, mikäli keskitymme vain korjaamaan syntyneitä vaurioita. Tärkeintä on panostaa lapsesta saakka ennaltaehkäisyyn. Onnistunut yhteiskunta luo hyvinvointia ja estää mielenterveyden haasteiden puhkeamisen. 

Nyt on viimeinen mahdollisuus ratkaista mielenterveyskriisi. Seuraavaksi:

  • Tuetaan hyvinvointia harrastusten, liikunnan ja kulttuurin avulla
  • Lisätään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista kouluissa
  • Turvataan toimeentulo ja uudistetaan sosiaaliturva
  • Vahvistetaan työnantajien mielenterveysosaamista
  • Turvataan järjestöjen toimintaedellytykset
  • Toteutetaan terapiatakuu ja lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita
  • Tuodaan palvelut ihmisen luo esim. digitalisaation avulla
  • Lopetetaan pompottelu luukulta toiselle ja kootaan palvelut yhteen
  • Tehdään kuntoutuspsykoterapiasta maksutonta nuorille
  • Tehdään psykoterapiakoulutuksesta maksutonta

Me pystymme parempaan, joten luodaan yhdessä hyvinvointia!