Eduskuntavaalit 2023

Kuka Sofia?

Olen Sofia Julin, 24-vuotias tamperelainen nuori ja yksinasuva. Politiikassa haluan edistää erityisesti yksinasuvien ja nuorten asioita. Lähdin politiikkaan 13-vuotiaana, koska koin, että nuorten asioita ei edistetty riittävästi. Nuoresta iästä huolimatta olen jo kokenut politiikan ammattilainen ja kerennyt työskentelemään esimerkiksi pääministerin ja kansanedustajien poliittisena avustajana. Tällä hetkellä vaikutan Tampereen nuorimpana kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen varajäsenenä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenenä. Sen lisäksi olen Pirkanmaan maakuntavaltuutettu ja SDP:n yksinasuvat-työryhmän puheenjohtaja.

Vapaa-ajallani liikun paljon sekä nautin kulttuurista. Harrastan kuntosalilla käyntiä sekä painoliivilenkkeilyä ja höntsäilen salibandya. Saan energiaa ja hyvää oloa elämääni liikunnan kautta. Parhaiten rentoudun saunoessa sekä ulkoilemalla luonnossa perheeni neljän Suomen lapinkoiran kanssa. Myös ystävät ovat tärkeä osa elämääni.

Me yksinasuvat ja nuoret ansaitsemme puolestapuhujamme – Nyt on yksinasuvien ja nuorten vuoro!

Äänestä uutta energiaa eduskuntaan! 

Minkälaisia arvoja edustan?

Arvoiltani edustan maltillista ja arvoliberaalia modernia kaupunkilaista, jolle tärkeimmät arvot ovat tasa-arvo ja vapaus. Olen edistyksellinen ja aikaamme edellä. 

Päättäjänä lupaan kolme asiaa:

  1. Puolustan demokratiaa, edistän rakentavaa keskustelukulttuuria sekä kitken vihapuhetta. Pyrin myös etten omassa toiminnassani sortuisi populismiin, koska vaikeisiin asioihin ei ole helppoja ratkaisuja. 
  2. Kuuntelen suomalaisia ja vien heidän asioitaan eteenpäin. Ihmisiä tulee osallistaa yhä enemmän päätöksentekoon ja meidän päättäjien on otettava eri ryhmien tarpeet huomioon yhä paremmin.
  3. Teen yhteistyötä yli puoluerajojen sekä etsin mieluummin asioita, joista olemme toisten kanssa samaa kuin eri mieltä. En pidä kulttuurista, jossa toisia ymmärretään tahallaan väärin ja asioita kärjistetään.

Miksi lähdin ehdolle?

  • Lähdin ehdokkaaksi, koska nyt on yksinasuvien ja nuorten vuoro!
  • Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa ja esimerkiksi Tampereella kotitalouksista jo yli puolet on yksinasuvia. Yksinasuvien tarpeet on kuitenkin jäänyt nykyisen perhepolitiikan varjoon, joten seuraavaksi on keskityttävä parantamaan yksinasuvien asioita Suomessa.
  • Vaikuttamiseen lähdin mukaan jo 13-vuotiaana, sillä koin, että nuorten asioita ei edistetty riittävästi. Tällä hetkellä yhä useampi nuori voi pahoin ja moni nuori on menettänyt luottamuksen tulevaisuuteen. Olen ehdolla, koska nuoret ansaitsevat vain parasta.
  • Nuoresta iästä huolimatta olen jo kokenut politiikan ammattilainen ja kerennyt työskentelemään esimerkiksi pääministerin ja kansanedustajien poliittisena avustajana. Kokemukseni eduskunnassa työskentelystä on antanut minulle ymmärryksen ja tietotaidon siihen, miten eduskunnan prosessit toimivat ja miten asioita edistetään lakien kautta siten, että ne parantavat suomalaisten elämää. 
  • Politiikassa on katsottava tulevaisuuteen ja asioiden on oltava huomenna paremmin kuin eilen. Asiat eivät saa pysähtyä tai mennä taaksepäin, vaan niitä edistettävä määrätietoisesti.

Teemat

Nyt on yksinasuvien ja nuorten vuoro!

1. Yksinasuvat: Suomalaisista jo 1,3 miljonaa on yksinasuvia – nyt on yksinasuvien vuoro! Me yksinasuvat ansaitsemme paremman toimeentulon, yksilöllisempiä palveluita, monipuolisempia asumisratkaisuja sekä oman ministerin. 

2. Nuoret: Nuorten tulevaisuudenusko on palautettava ja syrjäytyminen estettävä. Meidän hyvinvointiin on panostettava esim. liikunnan ja kulttuurin kautta. Nuoret ansaitsevat parempaa koulutusta sekä työtä ja toimeentuloa. Myös ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeää.

3. Koulutus ja opiskelijat: On väärin, että opiskelijat ovat ainoa ryhmä, joka joutuu ottamaan lainaa elääkseen. Opiskelijoiden toimeentuloa on parannettava merkittävästi ja opiskelijat on saatava pois köyhyysrajalta. Koulutukseen on panostettava: vain sen avulla sekä yksilöt että yhteiskunta voi menestyä.

4. Ekologinen, sosiaalinen & taloudellinen kestävyys: Politiikan tulee olla kestävää. Ilmastokriisi on aikakautemme suurimpia kriisejä eikä meillä ole aikaa hukattavaksi sen ratkaisemiseksi. Yhteiskuntana meidän on pidettävä kaikki mukana ja estettävä ihmisten syrjäytyminen. Seuraavien vaalikausien aikana Suomen valtion talous on saatava tasapainoon ja julkinen velka käännettävä laskuun. 

15 konkreettista avausta yksinasuvien asioiden parantamiseksi:

Yleisiä keinoja:

1. Tunnistetaan yksinasuvien eriarvoinen asema ja huomioidaan heidät kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

2. Nimetään yksinasuvien asioista vastaava ministeri, jotta yksinasuvien asioita voidaan edistää määrätietoisesti ja yli vaalikausien ajan.

3. Perustetaan yksinasuvien valtuutetun toimi.

4. Luodaan poikkihallinnollinen ohjelma, joka tarkastelee yksinasuvien tilannetta ja laatii toimenpideohjelman yksinasuvien aseman parantamiseksi Suomessa. Perustetaan tätä työtä varten parlamentaarinen työryhmä.

5. Suunnataan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta hyvinvointialueille yksinasuvien asioiden edistämiseksi.

Toimeentulo & verotus:

6. Parannetaan yksinasuvien sosiaaliturvaa siten, että se huomioi heidän korkeamman köyhyys- ja syrjäytymisriskin & suhteessa suuremman taloudellisen vastuunsa.

7. Laajennetaan työasuntovähennys koskemaan myös yksinasuvia.

8. Muutetaan kotitalousvähennys kotitalouskohtaiseksi etuudeksi.

9. Neutralisoidaan verotusta siten, että se ei syrji yksinasuvia. Kohdennetaan yksinasuville verovähennys, joka edesauttaa heidän taloudellista yhdenvertaisuuttaan. 

10. Mahdollistetaan omistusasuminen nykyistä helpommin yksinasuville kartoittamalla esimerkiksi ASP-järjestelmän kehittämismahdollisuuksia ja muita vaihtoehtoja.

Asuminen:

11. Lisätään ja kehitetään erilaisia yhteisöllisiä asumismuotoja, joissa voi olla esimerkiksi monipuolisia yhteisiä palveluita, ja puretaan sääntelyn esteitä kaavoituksessa sen mahdollistamiseksi. 

12. Luodaan asumistukeen yksinasuvat paremmin huomioiva elementti, niin sanottu sinkkulisä.

Palvelut & osallisuus:

13. Tuetaan ilman kumppania eläviä yksinasuvia perheen perustamisessa esimerkiksi helpottamalla lapsettomuushoitoihin pääsyä ja vahvistamalla adoption asemaa.

14. Turvataan yksinasuvien palvelut alueellisesti ja valtakunnallisesti lisäämällä palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen henkilöstön tietoisuutta yksinasuvien erilaisista elämäntilanteista. Luodaan hyvinvointialueille vastuuhenkilöjärjestelmä, joka palvelee erityisesti yksineläviä.

15. Vähennetään syrjäytymistä edistämällä yksinasuvien osallisuutta ja lisäämällä julkisten tilojen edellytyksiä yhteisölliselle toiminnalle ja ihmisten kohtaamiselle. 

Mukaan kampanjaan!

Haluaisitko just sä mukaan kevään positiivisimpaan ja energisimpään kampanjaan? 🔥

Vaaleja ei voi tehdä yksin eikä niitä ainakaan voiteta yksin. Politiikka on joukkuelaji, jossa paras lopputulos saavutetaan yhdessä tekemällä. Tässä oliskin sulle ainutlaatunen mahdollisuus lähteä tekeen kampanjaa merkityksellisten asioiden puolesta, oppia uutta sekä löytää elinikäsiä ystäviä.

Mun kampanjatiimissä tärkeintä on positiivinen tekemisen meininki. Me tehdään ainoastaan asioita, joista nautitaan ja jotka on mukavia, ei siis ikävyyksiä tai epämukavuuksia. Me tehdää nuorten näkösiä juttuja. Jokasen vahvuudet pääsee käyttöön eikä minkäänlaista aikasempaa kokemusta politiikasta tai kampanjoinnista tarvita. Jokanen saa olla mukana oman innostuksen, jaksamisen ja aikansa mukaan.

Tsekkaa siis alla oleva linkki ja tuu rohkeesti messiin! ❤️

https://forms.gle/txciuiVQxz6m12jCA

Tue kampanjaa!

Vaalien tekeminen ei ole ilmaista! Haluaisitko tukea vaalikampanjaa yksinasuvien, nuorten sekä opiskelijoiden & koulutuksen puolesta? Lahjoita Sofia Julinin eduskuntavaalikampanjaan -Jo pienellä summalla autat suuresti!

Tilin haltija: Inhimillistä politiikkaa

Tilinumero: FI98 4726 0010 1307 35

Viesti: Lahjoitus Sofia Julinin eduskuntavaalikampanjaan