Nyt on nuorten vuoro!

Suomen politiikkaa on tehty liian pitkään nuorten sekä tulevien sukupolvien kustannuksella – tähän on tultava muutos. Huolimatta siitä, että me nuoret elämme tänään tehtävien päätösten kanssa pisimpään, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei vielä politiikassa toteudu. 

Lähdin itse vaikuttamiseen mukaan 13-vuotiaana, koska koin, että nuorten asioita ei edistetty riittävästi. Vaikka nuoret ovatkin tämän maan tulevaisuus ennenkaikkea olemme tässä ja nyt. Mikäli emme panosta nuoriin nyt, meillä ei ole tulevaisuutta. Meillä ei ole niitä työntekijöitä, jotka kannattelevat ikääntyvää hyvinvointivaltiota ja mahdollistavat verovaroin kustannetut palvelut myös tulevaisuudessa. 

Tulevaisuutemme ei kuitenkaan tarvitse olla uhattuna, vaan se voi olla myös valoisa.  Me nuoret ansaitsemme osamme politiikalta:

 • Luodaan nuorille hyvinvointia ja puututaan mielenterveyskriisiin
 • Suunnataan nuorten ongelmien korjaamiseksi enemmän resursseja kuin muille ikäryhmille
 • Tehdään psykoterapiakoulutuksesta maksutonta ja toteutetaan terapiatakuu 
 •  Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja tehdään kuntoutuspsykoterapiasta nuorille maksutonta
 • Panostetaan liikuntaan ja kulttuuriin sekä monipuolistetaan liikunnan opetusta kouluissa
 • Mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus
 • Estetään nuorten syrjäytyminen ja panostetaan etsivään nuorisotyöhön
 • Ratkaistaan ilmastokriisi kansainvälisesti rohkealla ilmastopolitiikalla sosiaalisesti oikeudenmukaisesti
 • Pidetään taloudesta huolta ja käännetään Suomen velka laskuun
 • Säädetään translaki, joka mahdollistaa sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen alle 18-vuotiaille
 • Lasketaan äänestysikäraja ja ehdolle asettumisen mahdollisuus 16 vuoteen
 • Luodaan nuorille helpompia työllistymismahdollisuuksia ja lisätään koulutuspaikkojen määriä
 • Luodaan mahdollisuuksia tavoitella unelmiaan, päästä täyteen potentiaaliinsa ja rakentaa hyvää, omannäköistä elämää

Itse olen vuosien aikana kokenut syrjintää politiikassa juuri ikäni johdosta. On väärin, että ihmisen tarvitsee olla tietyn ikäinen, että hänet voidaan ottaa tosissaan politiikassa tai että hän voi toimia kansanedustaja. Esimerkiksi itse olen ollut politiikassa mukana jo yli kymmenen vuotta ja tietotaidoiltani olen kokenut politiikan ammattilainen. Koulutukseni sekä työni on antanut minulle juuri oikeanlaiset tiedot kansanedustajana toimimiseen. Väitänkin, että olisin pätevämpi kansanedustaja kuin monikaan iäkkäämpi ehdokas. 

Me nuoret olemme päteviä ajamaan omia asioitamme eteenpäin. Seuraavaksi tarvitsemme oman kansanedustajan. Näissä vaaleissa pyydän sinulta, pirkanmaalainen nuori, luottamustasi toimia äänenäsi eduskunnassa. Äänestä uutta energiaa eduskuntaan!