Tarvitsemme osallisuuskeskuksen Tampereelle

Jätin maaliskuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen osallisuuskeskuksen perustamiseksi Tampereelle.

”Demokratia on kriisissä.”

Minkälainen osallisuuskeskus voisi mahdollisesti olla?

🌹Osallisuuskeskus toimisi pilottina, joka kehittäisi uudenlaisia kuntalaisten osallisuutta lisääviä keinoja ja tapoja hyödyntäen esimerkiksi digitalisaatiota.
🌹 Osallisuuskeskus kokoaisi yhteen niin päättäjät kuin eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat kuntalaiset kehittämään Tamperetta yhdessä. Siellä kuntalaisilla olisi erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja osallistua Tampereen kehittämiseen sekä käydä vuoropuhelua päättäjien kanssa.
🌹 Keskuksen toiminnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota juuri heidän osallisuuteen, jotka muutoin saattaisivat jäädä varjoon.
🌹Osallisuuskeskus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi konttimuotoisena, kuten Nekalan kirjasto. Keskuksen tulisi myös olla helposti jokaisen tamperelaisen saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.
🌹Keskuksen toiminnasta tiedottamiseen olisi hyvä panostaa kohdennetusti eri kanavia käyttäen, jotta mahdollisimman moni kuntalainen löytäisi mukaan keskuksen toimintaan

Miksi jätin aloitteen?

Jätin aloitteen, koska demokratia on kriisissä. Äänestysaktiivisuus on ennätysmatalalla ja esimerkiksi nuorista vain harva käy äänestämässä vaaleissa. Monikaan ei koe osallisuutta omakseen tai löydä itselleen sopivia tapoja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Tarvitsemmekin monipuolisesti toimenpiteitä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi. Meillä ei ole varaa menettää ketään, sillä yhdessä olemme vahvempia! ❤️