Tamperelaisillakin nuorilla oikeus terveyteen

Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus yhdenvertaisuuteen myös ehkäisyn osalta. Sen vuoksi on hienoa, että Tampere ottaa maksuttoman ehkäisyn käyttöön alle 20-vuotiaiden osalta. Maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden jokaiselle nuorelle pitää seksuaaliterveydestään huolta riippumatta omasta tai perheensä varallisuudesta. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille on myös tasa-arvoteko, sillä yleensä ehkäisykustannukset rasittavat tytön tai naisen kukkaroa. Maksuton ehkäisy voidaan nähdä keskeisenä seksulaalioikeutena, jonka vuoksi nuorilla tulee olla mahdollisuus siihen.

Alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyä tarjotaan suurista kaupungeista esimerkiksi Vantaalla ja Jyväskylässä. Helsinki puolestaan tarjoaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, joille ikäryhmänsä puolesta tehdään eniten abortteja. Tämä on lisännyt nuorten yhdenvertaisuutta, mutta ennen kaikkea vähentänyt merkittävästi raskaudenkeskeytyksiä sekä seksitautitartuntojen määrää. Tärkeintä maksuttoman ehkäisyn tarjoamisessa onkin se, että nuoret eivät joudu käymään läpi aborttia, ja pysyvät terveinä. Sen lisäksi sen avulla pystytään saavuttamaan taloudellista säästöä terveydenhuoltokustannuksissa.

On hienoa, että ensi vuonna myös Tampere on osa näitä edistyksellisiä kaupunkeja, jotka tarjoavat maksutonta ehkäisyä. Ehkäpä tulevaisuudessa Tamperekin laajentaa maksuttoman ehkäisyn koskemaan alle 25-vuotiaita. Nyt on kuitenkin syytä olla tyytyväisiä tähän tehtyyn päätökseen!