Huomenna on paremmin!

Jokaisen ihmisen arjen tulisi olla sujuvaa ja onnellista, kyllä myös juuri sinun. Tulevaisuuden uskon ei tulisi olla vain harvojen etuoikeus, vaan meidän jokaisen tulisi kyetä luottamaan tulevaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus saada koulutusta perhetaustastaan tai varallisuudestaan riippumatta. Jokaisen ikäihmisen, joka on ollut rakentamassa meidän kaikkien arvostamaa pohjoismaista hyvinvointivaltioita, tulisi saada turvaa ja hoivaa. Työikäisille pitäisi riittää työtä sekä heillä pitäisi olla mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Nämä asiat eivät kuitenkaan saa olla kauniita korulauseita, vaan niiden toteutumiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja uudistuksia. Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä tulisi uudistaa vastaamaan Yleisturva -mallia ja töitä reilumman työelämän puolesta tulisi tehdä. Koulutukseen investointi sekä maksuttoman toisen asteen koulutuksen mahdollistaminen on välttämätöntä. Samoin tarvitsemme joustavuutta ja tasa-arvoa lisäävän perhevapaauudistuksen. Ennen kaikkea meidän tulee suojella Suomen monimuotoista luontoa ja torjua ilmastonmuutosta, jotta meillä on planeetta ympärillämme vielä tuhansien vuosien päästä.

Parempi arki syntyy jokapäiväisillä teoillamme ja valinnoillamme. Me voimme yhdessä määrittää sen suunnan, johon haluamme tämän maapallon kehittyvän.