Kuntavaalit 2021

Olen Sofia Julin ja ehdolla Tampereen kaupunginvaltuustoon. Viime vuosina olen saanut edistää tamperelaisten asioita varavaltuutettuna, sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan jäsenenä sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan varajäsenenä tällä valtuustokaudella.

Työskentelen Antti Rinteen ja Aki Lindénin poliittisena avustajana sekä opiskelen hallintotieteitä Tampereen yliopistossa. Minulle tärkeimmät arvot ovat tasa-arvo ja vapaus sekä sivistys ja edistys.

Lähdin mukaan vaikuttamiseen ollessani 13-vuotias, sillä koin, että nuorten asioita ei edistetty riittävästi. Kiertäessäni Tampereen kouluissa olen tavannut paljon muitakin nuoria, jotka katsovat epävarmoina tulevaisuuteen. Tulevaisuus on kuitenkin omissa käsissämme ja haluammehan vaikuttaa siihen, mitä se on!

Nuorten syrjäytyminen tästä yhteiskunnasta tulee estää. Puhuessamme syrjäytyneistä nuorista emme puhu ainoastaan numeroista, puhumme ihmisistä, kymmenien tuhansien nuorten elämästä.

Meidän on varmistettava, että sekä opettajat että oppilaat saavat riittävän tuen koronakriisissä ja sen jälkeen. Ryhmäkokojen on pysyttävä riittävän pieninä ja koulujen oltava turvallisia paikkoja, joissa on puhdas sisäilma ja joissa kukaan ei joudu pelkäämään koulukiusaamista tai -väkivaltaa.

Tampere on pitkään ollut Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki ja sitä sen täytyy olla myös jatkossakin. Opiskelijoilla pitää olla varaa asua Tampereella sekä mahdollisuuksia työllistyä opiskeluaikanaan ja sen jälkeen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tosissaan myös kuntatasolla. Ratikan ja bussien on houkuteltava yhä enemmän käyttäjiä ja ratikkakiskoja voitaisiin rakentaa lisää. Tulevaisuuden Tampereella on myös kattava kaupunkipyöräverkosto ja lähijunia, jos minä pääsen päättämään.

Kaupunkilaisilla pitää olla vapaa-ajalla mahdollisuuksia liikkua sekä harrastaa kulttuuria. Pidetään huolta siitä, että meillä on maamme parhaat teatterit, upeita museoita, hieno Filharmonia ja useita kirjastoja myös tulevaisuudessa.

Lähiliikuntapaikkoja, kuten ulkokuntosaleja ja -kenttiä, on oltava joka puolella kaupunkia. Niiden lisäksi jokaisella kaupunkilaisella on oltava mahdollisuus nauttia luonnosta.

Koronakriisi on järisyttänyt meidän kaikkien elämää. Ilman toimivia julkisia palveluita emme olisi selvinneet tästä kriisistä näin hyvin. Tärkeintä on, että ihmiset saavat apua ongelmiinsa silloin, kun he sitä tarvitsevat. Hoitohenkilöstön jaksamisesta on pidettävä huolta ja heidän on saatava ansaitsemansa korvaus arvokkaasta työstään.

Kun taloudesta pidetään hyvää huolta, riittää siitä jaettavaa meidän kaikkien yhteisiin palveluihin.

Tällaisina vaikeina aikoina poliitikon tärkein tehtävä on luoda parempaa huomista. Politiikassa on kyse sinusta, minusta ja meistä kaikista, yhteisten asioiden hoidosta.

Minusta saisitte kaupunginvaltuutetun, joka tekee tulevaisuuspolitiikkaa sydämellä ja järjellä. Päättäjänä lupaan puolustaa demokratiaa, kuunnella kuntalaisia ja viedä heidän asioitaan eteenpäin sekä tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen.

Tampereen kaupunginvaltuusto tarvitsee uutta, nuorta energiaa!

Antamalla äänen nuorelle, annat äänen tulevaisuudelle!

Teemani:

Yksinasuvat:

✅ Tuetaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa sekä lisätään yksiöiden ja kaksioiden rakentamista ✅ Luodaan yhteisöllisiä asumismuotoja ja rakennetaan yhteisöllisiä julkisia tiloja ✅ Maksetaan pienituloisille yksineläjille sinkkulisää ✅ Kiinnitetään kunnan toiminnassa ja palveluissa huomiota yksinasuviin ✅ Lisätään koulutuksella yksinasuvien elämäntilanteiden tuntemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Nuoret & opiskelijat:

✅ Estetään nuorten syrjäytyminen ✅ Varmistetaan riittävä rahoitus mielenterveyspalveluihin ✅ Pidetään Tampere Suomen opiskelijaystävällisimpänä kaupunkina ✅ Huolehditaan siitä, että opiskelijoilla ja nuorilla on varaa asua Tampereella ✅ Luodaan opiskelijoille mahdollisuuksia työllistyä opiskeluaikanaan ja sen jälkeen

Ilmastonmuutos:

✅ Otetaan ilmastonmuutoksen torjuminen tosissaan myös kuntatasolla ✅ Varmistetaan kattava bussilinjasto ja kohtuuhintaiset bussiliput ✅ Rakennetaan lisää ratikkakiskoja ✅ Toteutetaan kaupunkipyörä- ja lähijunaverkosto ✅ Tuetaan puurakentamista ✅ Painotetaan ilmastonäkökulmaa julkisissa hankinnoissa

Koulutus:

✅ Varmistetaan riittävän pienet ryhmäkoot ✅ Tehdään kaikkemme, että kukaan ei joudu pelkäämään koulukiusaamista tai -väkivaltaa ✅ Remontoidaan jokaiseen kouluun puhdas ja terveellinen sisäilma ✅ Tuetaan oppilaita & opettajia koronakriisissä ja sen jälkeen

Palvelut:

✅ Varmistetaan rahoitus mielenterveys- ja muihin ennaltaehkäiseviin palveluihin ✅ Taataan, että ihmiset saavat apua ongelmiinsa silloin, kun he sitä tarvitsevat ✅ Pidetään huolta hoitohenkilöstön jaksamisesta ja palkitaan heidät arvokkaasta työstään koronakriisissä ✅ Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Vapaa-aika:

✅ Puolustetaan teattereita, museoita, kattavaa kirjastoverkostoa sekä elävää kaupunkikulttuuria ✅ Tuetaan kulttuurin parissa työskenteleviä ✅ Varmistetaan, että lähiliikuntapaikkoja, kuten ulkokuntosaleja ja -kenttiä, on joka puolella kaupunkia ✅ Jokaisella kaupunkilaisella on oltava mahdollisuus nauttia luonnosta; pidetään lenkkeily- ja retkeilymaastot kunnossa ✅ Taataan jokaiselle lapselle yksi harrastus