Huomenna on paremmin!

Jokaisen ihmisen arjen tulisi olla sujuvaa ja onnellista, kyllä myös juuri sinun. Tulevaisuuden uskon ei tulisi olla vain harvojen etuoikeus, vaan meidän jokaisen tulisi kyetä luottamaan tulevaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus saada koulutusta perhetaustastaan tai varallisuudestaan riippumatta. Jokaisen ikäihmisen, joka on ollut rakentamassa meidän kaikkien arvostamaa pohjoismaista hyvinvointivaltioita, tulisi saada turvaa ja hoivaa. Työikäisille pitäisi riittää työtä sekä heillä pitäisi olla mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Nämä asiat eivät kuitenkaan saa olla kauniita korulauseita, vaan niiden toteutumiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja uudistuksia. Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä tulisi uudistaa vastaamaan Yleisturva -mallia ja töitä reilumman työelämän puolesta tulisi tehdä. Koulutukseen investointi sekä maksuttoman toisen asteen koulutuksen mahdollistaminen on välttämätöntä. Samoin tarvitsemme joustavuutta ja tasa-arvoa lisäävän perhevapaauudistuksen. Ennen kaikkea meidän tulee suojella Suomen monimuotoista luontoa ja torjua ilmastonmuutosta, jotta meillä on planeetta ympärillämme vielä tuhansien vuosien päästä.

Parempi arki syntyy jokapäiväisillä teoillamme ja valinnoillamme. Me voimme yhdessä määrittää sen suunnan, johon haluamme tämän maapallon kehittyvän.

Tamperelaisillakin nuorilla oikeus terveyteen

Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus yhdenvertaisuuteen myös ehkäisyn osalta. Sen vuoksi on hienoa, että Tampere ottaa maksuttoman ehkäisyn käyttöön alle 20-vuotiaiden osalta. Maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden jokaiselle nuorelle pitää seksuaaliterveydestään huolta riippumatta omasta tai perheensä varallisuudesta. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille on myös tasa-arvoteko, sillä yleensä ehkäisykustannukset rasittavat tytön tai naisen kukkaroa. Maksuton ehkäisy voidaan nähdä keskeisenä seksulaalioikeutena, jonka vuoksi nuorilla tulee olla mahdollisuus siihen.

Alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyä tarjotaan suurista kaupungeista esimerkiksi Vantaalla ja Jyväskylässä. Helsinki puolestaan tarjoaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, joille ikäryhmänsä puolesta tehdään eniten abortteja. Tämä on lisännyt nuorten yhdenvertaisuutta, mutta ennen kaikkea vähentänyt merkittävästi raskaudenkeskeytyksiä sekä seksitautitartuntojen määrää. Tärkeintä maksuttoman ehkäisyn tarjoamisessa onkin se, että nuoret eivät joudu käymään läpi aborttia, ja pysyvät terveinä. Sen lisäksi sen avulla pystytään saavuttamaan taloudellista säästöä terveydenhuoltokustannuksissa.

On hienoa, että ensi vuonna myös Tampere on osa näitä edistyksellisiä kaupunkeja, jotka tarjoavat maksutonta ehkäisyä. Ehkäpä tulevaisuudessa Tamperekin laajentaa maksuttoman ehkäisyn koskemaan alle 25-vuotiaita. Nyt on kuitenkin syytä olla tyytyväisiä tähän tehtyyn päätökseen!

Teimmekö riittävästi?

Jokaisella meistä on varmasti lähipiirissään ainakin yksi nuori, surullisimmissa tapauksissa vielä lapsi – josta on syytä olla aidosti huolissaan. Suomessa on Me-säätiön mukaan tällä hetkellä lähes 66 000 15–29-vuotiasta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella syrjäytynyttä nuorta. Heitä on jopa yhden ikäluokan verran, vaikka suurimman osan kohdalla ongelmat olisi voitu tunnistaa jo peruskoulussa. Kysymys kuuluukin, miksi emme tehneet mitään tai jos teimme, teimmekö riittävästi?

Tuntuu uskomattomalta, että noin valtavan suuri määrä kokee niin paljon paineita ja ahdistusta koulusta, töistä ja mahdollisesti jopa sosiaalisista tilanteista ettei yksinkertaisesti kykene samoihin tuloksiin kuin muut ikäisensä. Nämä nuoret, valitettavan usein juuri miehet, ovat syrjäytymisvaarassa. Puhumme tuhansien nuorten ihmisten loppuelämästä.

Syrjäytymisestä puhuessa tuleekin vähintään palauttaa mieleen, että on kyse tuhansien nuorten koko elämästä, monet eivät kykene palautumaan yhteiskuntakelpoisiksi koskaan. On äärimmäisen tärkeää, että nuoret ovat tiivis osa tätä yhteiskuntaa. Nuoret eivät saa kokea, etteikö heillä olisi merkitystä tai että he olisivat vähempiarvoisia kuin vanhemmat ihmiset. Tarvitsemme toimenpiteitä, jotta nuoret voisivat voida hyvin.

Lasten ja nuorten polku kohti aikuisuutta alkaa varhaiskasvatuksesta, minkä vuoksi meidän tulisi palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tehdä varhaiskasvatusuudistus. Koulupäivien tulisi olla joustavia ja jokaiselle lapselle ja nuorelle tulisi taata oikeus harrastukseen. Toisen asteen maksuttomuutta ja opintotuen nostamista puolestaan tulisi edistää niin, että opiskelijat voisivat keskittyä kokopäiväisesti opiskeluun.

Vaikka nuoret ovatkin tämän maan tulevaisuus, ennen kaikkea nuoret ovat tässä ja nyt. Sen vuoksi nuoret ansaitsevat vain parasta.